Kërko ndihmë

Kërko ndihmë

Nuk ke gjetur zgjidhje për problemin tënd apo të afërmin tënd, në lidhje me varësitë si droga, alkooli, bixhozi, duahni, pornografia, etj?

Na kontakto që të mund të takohemi.

16/01/2018