Coffee house

Coffee house activities

Coffee house

Twesday 11:00-13:00 meeting with guys at coffee house ( evangelisem and building relation)

Wedensday 11:00-13:00 meeting with a christian psicologist ( helping individuals to understand themself and the life changing process.)

Wedensday 10:00-11:00 English lessons

Thursday 11:00-13:00 meeting with guys at coffee house ( evangelisem, books reading, and building relation)

Libri Kryqi dhe Krimi

Libri KRYQI DHE KRIMI Ky libër rrëfen një histori të vërtetë dhe frymëzuese për jetën, vdekjen dhe mrekullitë që kanë ndodhur në rrugët e Nju-Jorkut.

Teen Challenge Albania, varësitë nga droga dhe substanca të tjera

Teen Challenge Albania e filloi shërbesën e saj në rrugët e Tiranës në fillim të vitit 2015